اسکان ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی در مازندران


اسکان 3 میلیون و بیش از 600 هزار مسافر نوروزی در مازندران

رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران اظهار داشت: مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی تاکنون در مازندران توقف کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند سه میلیون مسافر در هر ساعت شب رسیده‌اند.


به گزارش ایل نل نیوز، مهدی ایزدی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۶ اسفندماه تا نوک دومین روز اجتناب کرده اند فورواردین ۱۴۰۱، در مجموع سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ ساعت شب اقامت در واحدهای اقامتی مختلف مازندران به گزارش رسید.


وی در یکپارچه اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۷ اسفند تا ۱۰ فروردین ۷۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۸ مسافر اجتناب کرده اند امکانات تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران بازدید کردند.


رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران اظهار داشت: ۲۴ اخطار کتبی به امکانات گردشگری، اقامتی، پذیرایی، محل کار مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه داروها غذایی صادر شد.


ایزدی انواع بازدیدهای نظارتی را ۲۵۹ نفر ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: در همین مدت ۲۱ نسبت در اقامتگاه های مسافربری نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹.۳۱ نسبت در مسافرخانه ها اقامت داشته اند.انتهای پیام/