اسلامی: عملیات ساخت رآکتور تحقیقاتی در اصفهان آغاز شد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: راکتورهای تحقیقاتی به ویژه راکتوری طراحی کرده ایم که می تواند برای سایر راکتورها آزمایش سوخت انجام دهد و بر اساس مطالعات انجام شده طی هفته های آینده عملیات ساخت راکتور تحقیقاتی انجام خواهد شد. به طور رسمی از محل اصفهان شروع می شود.