استفاده بهینه اجتناب کرده اند قابلیت قانونی حاضر شده برای حمایت اجتناب کرده اند ۲ نمایندگی اقدام پارلمانی / داده ها بنیان / محصولات دولتی در سال ۱۴۰۰


استفاده بهینه از ظرفیت قانونی ارائه شده برای حمایت از دو شرکت اقدام پارلمانی / دانش بنیان / محصولات دولتی در سال 1400

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات مجلس ۲ اقدام مجلس یازدهم در حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات داده ها بنیان را در سال قبلی تشریح کرد.


احسان ارکانی، عضو کمیسیون این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات مجلس شورای اسلامی در ذکر شد وگو با ایلنا، اجتناب کرده اند مانترا ۱۴۰۱ کدام ممکن است مقام معظم مدیریت آن را «ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما آفرین» نامیدند، ذکر شد. وی با خاص اینکه در تعدادی از سال قبلی همواره صحبت اجتناب کرده اند {بهره وری} {بوده است}، افزود: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده مقام معظم مدیریت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغیه امسال نیز مجدداً این موضوع را با عنوان «رئیس معظم انقلاب» تکرار کرد. ساخت، داده ها‌سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان» کدام ممکن است اهمیت این موضوع را آرم می‌دهد، به‌ویژه در سال‌های فعلی مقام معظم مدیریت همواره ملاحظه ویژه‌ای به بخش علما داشته‌اند.


مشاور مردمان نیشابور در مجلس یازدهم در یکپارچه ذکر شد: شوخی اینجا است کدام ممکن است در مجلس یازدهم سال قبلی نمی دانستیم ابلاغیه ۱۴۰۱ چیست، با این حال عالی قالب مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده در مجلس یازدهم بود کدام ممکن است اجرایی شد. حدود عالی سال تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تصویب شورای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث قالب حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قوانین تغییر شد.


وی افزود: به معنای واقعی کلمه هستند حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات داده ها بنیان ممکن است عملکرد فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی در اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مقیاس حمایتی اجباری برای بخش {در این} چارچوب دیده تبدیل می شود.


ارکانی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات مربوط به این خانه، بحث قوانین معروف «تسهیل در صدور پروانه کسب» بود کدام ممکن است مدتی اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در هفته پایانی سال فینال امتیازات برطرف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله شناخته شده به عنوان موتور سیکلت محرکه در زمینه ورزش ممکن است زمینه ساز حمایت اجتناب کرده اند اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} باشد.


وی در یکپارچه افزود: این ۲ اقدام به معنای واقعی کلمه هستند کار مهمی بود کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند ادعا سال در مجلس یازدهم در خصوص این نامگذاری تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قوانین تغییر شد.


عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در یکپارچه ذکر شد: انشالله مقامات همچنان اجتناب کرده اند این قابلیت قانونی برای اجرای این موضوع با استفاده اجتناب کرده اند ۲ قوانین مصوب، اقدامات، امتحان شده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های شخصی برای افزایش وضعیت ساخت به‌ویژه داده ها استفاده می‌تنبل. محصولات نیروی محرکه در بخش شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی مربوط به این بخش.


مشاور مردمان نیشابور در {پاسخ به} اینکه نمایندگی های داده ها بنیان بیشتر اوقات با چه موانعی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای تعمیر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل ورزش آنها چه اقداماتی انجام خواهند داد، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این چیزها موجود است. عالی مدارک پیچیده اجرایی، عالی نمایندگی داده ها بنیان کدام ممکن است تمایل دارد با حضور برخی نخبگان آغاز به کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات داده ها بنیان آنها را تجاری تنبل، با مشکلات مختلفی مواجه است، متعاقباً این قوانین برای افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار وضع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف تصویب شد. تعمیر این مانع، ۹ تنها برای نمایندگی های داده ها بنیان، اما علاوه بر این برای کل وضعیت پولی.


وی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات اساسی این نمایندگی ها بحث تسهیلات بانکی، ورود به تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت نامه} های پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی درخواستی موسسه مالی ها است؛ این نمایندگی ها معمولاً نمایندگی های نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون توان پولی هستند کدام ممکن است این موضوع در بخش بانکی مطرح است. سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد.


ارکانی ذکر شد: از هر لحاظ باید این سیستم ریزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات به گونه ای انجام شود کدام ممکن است اگر نخبگان ملت بخواهند عالی نمایندگی داده ها بنیان ایجاد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات داده ها بنیان شخصی را تجاری سازی کنند، {در این} زمینه با ضرر مواجه نشوند. تکنیک.” {انجام دادن}.”


انتهای پیام/