از دوام در مخالفت با انقلاب اسلامی به برکت مکتب قرآن است


مقاومت در برابر انقلاب اسلامی به برکت مکتب قرآن است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر انقلاب اسلامی اکنون سربلند است به برکت مکتب قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت قرآن است.


به گزارش ایلنا، محمد باکر عصر بلافاصله در مراسم افتتاحیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم همراه خود تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) تصدیق شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت شهدای فداکار، تحسین می کنیم کدام ممکن است شاهد خواهیم بود. این نمایشگاه بلافاصله


وی درمانی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلبه بر این ویروس را مرهون امتحان شده کادر درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {این مهم} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قدر این ماه را بدانیم.


رئیس مجلس همراه خود خاص اینکه ماه رمضان سرشار اجتناب کرده اند معنویت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به خودی خود} گروه را آرام می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گروه آثار آن را می بینند، افزود: فضای ماه رمضان همه وقت پاک {بوده است}، ما ۷۰ سهم جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت نداریم، ملاحظه کنید چگونه است. گران قیمت این ماه است.


کلیباف اظهار داشت: اگر اکنون انقلاب اسلامی به برکت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت قرآنی ایجاد می کرد، بی شک آموزه های قرآنی حیات جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی بشریت را تامین می کرد.


وی بابیان اینکه امام راحل در فینال جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس را فرمودند: آفتاب قرآن بیش اجتناب کرده اند هفت دهه است کدام ممکن است موجب تنفر جوانانی شده است کدام ممکن است حتی در روز اشغال فلسطین نیستند. همراه خود رژیم صهیونیستی کشتی کنید».


انتهای پیام/