ادعا وزارت امور خارجه به رویداد روز جمهوری اسلامی ایران


بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه به رویداد ۱۲ فرودین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جمهوری اسلامی ایران ادعا ای صادر کرد.


به گزارش ایلنا، در محتوای متنی این ادعا آمده است:


به تماس گرفتن خدا

۱۳ فروردین شناخته شده به عنوان مظهر مردمان سالاری جمهوری خواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلور نیاز مردمان شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز ایران، بخش جاودانه ای اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. یوم الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حق شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مصادیق عینی عید ملت عظیم ایران یاد شده است.

روز شادمانی کدام ممکن است سطح عطفی در گذشته تاریخی انقلاب ملت عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرآغاز استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی برآمده اجتناب کرده اند رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری مردمان غیور بود. . ایران اجتناب کرده اند کار کردن برتر شخصی حفاظت کرد. زمانی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی همراه خود حضور ملت سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی ساز ایران در حاکمیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۸ نسبت آرای قاطع جمهوری اسلامی رقم خورد.

پاداش عظیم این عید عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت عظیم سراسری، باور اعلامیه استقلال، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن راه پربرکت مردمان سالاری دینی در جهانی جدا کردن شده بین کمونیسم شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه داری غربی است. روز تنها معیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیار حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزاران ایران اسلامی {در این} تعدادی از سال در بخش پوشش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی است.

وزارت امور خارجه ضمن تبریک ولادت ۱۲ فروردین به مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت بزرگوار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای انقلاب اسلامی، بر پایبندی مناسب شخصی به آرمان های متعالی تاکید کرد. مدیریت فرزانه نظام، امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب. ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ کوششی برای برای درمان مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح ملت عظیم ایران کدام ممکن است در جاده مقدم پوشش خارجی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دریغ نکرده است. ایران اسلامی برای بهبود، آبادانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری ایران اسلامی، روابط متنوع همراه خود کشورهای مختلف به‌ویژه همراه خود ملت‌های همسایه ایمن خواهد ماند.


انتهای پیام/