ادعا بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به رویداد روز جمهوری اسلامی


بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز جمهوری اسلامی

بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به تصویر اجتناب کرده اند ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های معظم شهدا به رویداد روز جمهوری اسلامی همراه خود صدور ادعا ای بر تداوم امتحان شده برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این انقلاب غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری بخشیدن به درخواست شده است ها تاکید کرد. برترین متون مقدس رهبران انقلاب اسلامی. آرمان های والای امام خمینی (ره) پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسمه ساز غول پیکر جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کرد.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:


۱۲ فروردین زمانی است کدام ممکن است ملت غیور ایران به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در یک واحد حاکمیت تاریخی رای سازنده دادند به همان اندازه افراد را به قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های اصیل اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی آگاه کنند. در زمان حال، روز خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت شهدایی است کدام ممکن است همراه خود مدیریت در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری ملتی قهرمان، اساس‌های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی ایران اسلامی را در مخالفت با دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد دیکتاتوری بنا نهادند. – کشتی استکباری. در در زمان حال ملت ایران همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۸ نسبت آرا، ساختار سیاسی ایران را اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سالاری دینی پدید به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های دینی حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست جنایتکاران ظالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزدان طمعکار برداشتن شد. ایران اسلامی به همان اندازه ابد.


اکنون همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه اجتناب کرده اند تحریک کردن نهضت مبارک، جمهوری اسلامی ایران به برکت خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی شهدای گرانقدر این فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی شهدای سرافراز. رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت انقلابی کار شایانی انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم الگویی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند ملت های آزادیخواه جهان شده است.


بی شک تمامیت این روش نورانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرفضیلت نیازمند هوشیاری همه ملت به طور قابل توجهی پیشکسوتان جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه است کدام ممکن است فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های مرحله یک انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال جدیدترین را به زیبایی روایت کرده اند. گام دوم، همراه خود اشتیاق برای دیدن بلند مدت روشن. بر ایده این ادعا مبایعه نامه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت غول پیکر اسلامی گام دوم انقلاب اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع پاسداری اجتناب کرده اند این دستاورد گرانقدر به طور قابل توجهی در شرایطی کدام ممکن است تهاجمات دشمن در بخش مالی تحریک کردن شده است، هدفی تاریخی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد نهایی


بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به تصویر اجتناب کرده اند ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های معظم شهدا همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای انقلاب اسلامی بر امتحان شده مستمر برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این انقلاب غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آن تاکید دارد. اسکریپت آن رئیس معظم انقلاب اسلامی. همراه خود امام خمینی (ره) پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسمه ساز غول پیکر جمهوری اسلامی ایران بیعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید بیعت کردند.


انتهای پیام/