ادعای گروسی در مورد لزوم دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران


ادعای گروسی در مورد لزوم دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیاز به دسترسی گسترده تر به تاسیسات هسته ای ایران حمایت کرده است.


به گزارش ایلنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضرورت دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران تاکید کرد.


وی در نشست منع گسترش سلاح های هسته ای با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت: ما به دسترسی متناسب با عمق و وسعت این برنامه هسته ای کوشر نیاز داریم. تنها در صورتی که این اتفاق بیفتد، آژانس می تواند تضمین های لازم و معتبر را در مورد صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران ارائه دهد.


انتهای پیام/