اختراع بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ میلیارد ریال جرایم مختلف پولی در ۲۴ ساعت قبلی


کشف بیش از 3000 میلیارد ریال جرایم مختلف مالی در 24 ساعت گذشته

جانشین پایگاه نوروزی پلیس ایمنی پولی (امین) در سومین روز اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند اختراع بیش از سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ میلیارد ریال بسیاری از کالاهای قاچاق در ۲۴ ساعت قبلی خبر داد.


به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی قدمی در ششمین روز اجتناب کرده اند نوروزی پایگاه پلیس ایمنی پولی (امین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سومین روز اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱، در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: حراست پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امکانات dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی اجتناب کرده اند جمله از اشراف زاده ها اطلاعاتی برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی سایر نیروهای انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی همراه خود همکاری مرزبانان، بسیاری از کالاهای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار. ۲۴ در یک واحد ساعت قبلی در ملت اختراع شد.


وی خاطرنشان کرد: خوب ارزش برآوردی موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های اختراع شده توسط مشاوران بیش اجتناب کرده اند برآورد اولین ۳۰۹۶ میلیارد ریال است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین سر خورد باید منطقه پارکینگ.

سرانجام به نقل اجتناب کرده اند مکان پلیس، جانشین پایگاه نوروزی پلیس ایمنی پولی (امین) همراه خود ردیابی به سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اشتغال خاطرنشان کرد: ۲ برابر شدن انبساط مالی در ملت کمک شایانی کرده است. به همان اندازه شاهد پیشرفت های بیشتر {در این} زمینه باشیم.


انتهای پیام/