احمد خاتمی: اتهام فساد به نظام نمی چسبد. سیستم سفید است/این جنایات به خلاص شدن از شر شما در اسرع وقت کمک خواهند کرد
سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت: اینکه برخی می گویند فساد در نظام اسلامی نهادینه شده است دروغ و تهمت است. این تهمت به نظام اسلامی نمی چسبد، بی احترامی است که یک نظام سفیدپوست را نظام مشکل دار معرفی کنیم. می گویند در مورد اغتشاشات چیزی نگویید چون سرپوش می گذارند. آنها اشتباه کرده اند که ایستاده اند، پس قانون کجاست که این اغتشاشگران را سر جای خود بگذارند. هدف اول سرنگونی است که اعلام می کنند و اعلامیه های منتهی به اعتصاب تا سرنگونی را هم منتشر می کنند!