احمد اسماعیل پور اجتناب کرده اند گروه سراسری فوتسال خداحافظی کرد


    احمد اسماعیل پور از تیم ملی فوتسال خداحافظی کرد

فوتسالیست پرافتخار ایران اجتناب کرده اند ورزشی های سراسری خداحافظی کرد.


به گزارش ایلنا، احمد اسماعیل پور شرکت کننده پرافتخار گروه سراسری فوتسال ایران با تخلیه پستی در صفحه خصوصی شخصی رسما اجتناب کرده اند گروه سراسری کنار شد.


او در سال ۲۰۱۶ سومین شرکت کننده برتر جهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد او دارای افتخارات آسیایی، جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشگاهی زیادی است.


محتوای متنی پیام وی به رئوس مطالب زیر است.


سلام به همه مردمان ایران ۱۳ سال پیش اولین بار بلوز مقدس گروه سراسری را پوشیدم. آن دوم برای ممکن است، جوان ۱۹ ساله ای کدام ممکن است آرزوی عظیم ترین قهرمان ایران را در بالا داشت، به هیچ وجه فراموش نخواهد شد. آن ملت.


اجتناب کرده اند آن دوم تا کنون، ممکن است همه وقت اجتناب کرده اند این بازدید شادی ها انگیز لذت برده ام. این مسیر رویایی پر اجتناب کرده اند بافت پاسخگویی در قبال ملت عاشق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکرم کدام ممکن است تمام تلاشم را معطوف موفقیت فوتسال ایران کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمک مربیان، پدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ساکنان خوشحال از می کنم. قرار تکل در مخلوط ۴ گروه برتر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین شرکت کننده برتر جهان، قهرمان آسیا، زدن گل پیروزی به برزیل، بهترین گروه جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… دوم شگفت انگیزی است، فوق العاده {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت این همه سال برایم معنا دارد.


اکنون زمان کدام ممکن است قدم عکس در این مد برداریم، انتخاب گیری ساده نیست، با این حال اکنون زمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند جنبه های تولید دیگری مسکن لذت ببرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم جایگزین های بیشتری را به بچه ها راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ملت بدهم.


اجتناب کرده اند خانوار ام، گروه سراسری، همه مربیان امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار فوتسال به خاطر حمایتشان تشکر می کنم.


انتهای پیام/