اجرای قالب پاکسازی سواحل خلیج فارس توسط پتروشیمی جم


اجرای طرح پاکسازی سواحل خلیج فارس توسط پتروشیمی جم

قالب پاکسازی سواحل خلیج فارس به رویداد هفته دارایی ها خالص توسط پتروشیمی جم اجرا شد.


به گزارش ایلنا، رضا بهرام پور رئیس ایمنی اطراف زیست پتروشیمی جم دانستن درباره اقدامات این نمایندگی برای دفاع اجتناب کرده اند اطراف زیست در استان های جنوبی عسلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر اظهار داشت: علاوه بر این برگزاری فاصله پاکسازی سواحل.


وی با گرامیداشت هفته دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند همکاران HSE را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی اظهار داشت: متاسفانه امسال وابسته عزیزمان در یگان اطراف زیست کامران خدوی را اجتناب کرده اند انگشت دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد این وابسته پرتلاش را به یاد داریم.


رئیس ایمنی اطراف زیست پتروشیمی جم در یکپارچه اظهار داشت: پاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری بودن سواحل نایبند با بیرون شک نتیجه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش پتروشیمی جم است. نمایندگی های عکس نیز {در این} زمینه ورزش می کنند، با این حال ورزش های ما منطبق بر این سیستم ریزی است.


بهرام پور اظهار داشت: ۴ سال پیش در بازدید رئیس پرونده HSE اجتناب کرده اند جهان متوجه آلودگی های قابل توجه اجتناب کرده اند جمله کیسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطری های پلاستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زباله هایی شدیم کدام ممکن است با بسته بندی داروها غذایی یا ظروف یکبار بلعیدن قابل بازیافت نیستند. در راستای انجام پاسخگویی های اجتماعی گروه انتخاب گرفته ایم برای پاکیزگی سواحل زیبای نایبند اقدام کنیم.


وی افزود: اولین موضوع سواحل شنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های مجلل نایبند اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ ماشین اول تا پنجم است کدام ممکن است با اجماع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت های محیطی برای این مناطق در فصول مختلف سال تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدحام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکم گروه به صورت هفتگی. یا فواصل ماهانه.” .


رئیس ایمنی اطراف زیست پتروشیمی جم اظهار داشت: این سطح در سال‌های بعد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاشیه از‌های صخره‌ای معابد نایبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجاب به هم متصل شدند. پلان اتصال حاصل افزایش به نظر می رسد این نیمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت عمومی است کدام ممکن است همه می باشد. راضی.


به آگاه بهرام پور، خوشبختانه توسعه پاکسازی این سواحل فوق العاده خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواحل جنوبی استان بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مشخص شده با بیرون آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استاندارد، پذیرای اعضای خانواده استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر مسافران است. در برخی اجتناب کرده اند عوامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت.


نمایندگی پتروشیمی جم اجتناب کرده اند تذکر پاسخگویی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی زیست محیطی یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های اصلی در جهان پارس جنوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مختلفی را در جهان احاطه اجرا می تنبل.


انتهای پیام/