اتوبوس های عجیب و غریب برج میلاد اکنون میزبان مسافران هستند


اتوبوس های قدیمی برج میلاد اکنون میزبان گردشگران هستند

اتوبوس های عجیب و غریب نمایندگی وحید، مسافران نوروزی را در برج میلاد انجمن داده بودند.


به گزارش ایلنا، اتوبوس های عجیب و غریب نمایندگی واحد اتوبوسرانی تهران در شرق برج میلاد در آستانه سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید میزبان مسافران نوروزی در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر ملت هستند.


متنوع اجتناب کرده اند اتوبوس های تاریخی نمایندگی واحد، اجتناب کرده اند جمله اتوبوس ۲ طبقه با چندین طرفدار.

به گزارش روابط کلی نمایندگی واحد اتوبوسرانی، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اتوبوس های عجیب و غریب وحید کدام ممکن است اجتناب کرده اند اولین روز سال جدید در ضلع شرقی برج کسل کننده به حاضر گذاشته شده {است تا} ۱۳ فروردین شکسته نشده داشته باشد. به راحتی در دسترس است برای عموم.


انتهای پیام/