ابراهیم بازیان مدیرعامل شستا + رکوردز شد


به گزارش پایگاه خبری صراط، طی حکمی اجتناب کرده اند سوی «میرهاشم موسوی» مدیرعامل گروه تامین اجتماعی، ابراهیم بازیان شناخته شده به عنوان سرپرست شستا منصوب شد.

بازیان پیش اجتناب کرده اند این سرمربی شستا بود.

بازیان سابقه توصیه رئیس کمیته کمک امام خمینی (ره)، مدیریت مجتمع مالی کمیته کمک امام خمینی (ره)، شهرداری ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تعدادی از نمایندگی اقتصادی را در کارنامه شخصی دارد.