آیا یحیی گل محمدی گزینه تیم ملی است؟
با توجه به نگاه دولت به بهره برداری از پتانسیل داخلی، می توان حدس زد که سکان هدایت این تیم به زودی به مربی ایرانی سپرده شود. اما چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ اتحادیه فوتبال؟ اگر اینطور است، چرا نزدیک به پنج سال است که صرف نظر از واقعی بودن یا نبودن چند نفر خاص، نام آنها برده می شود و مربی جدیدی وارد این حلقه نشده است؟