آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من از این قطعات گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا٪ s را در حال حاضر در اختیار دارم. اگر می دانم که قلب گوشت گاو 82 درصد پروتئین و 18 درصد چربی وزن دارد ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در 1 اونس قلب گوشت گاو استفاده کنم؟ در مورد سایر برش ها / قطعات نیز همین امر صادق است … اگر بدانم که ریه های گوشت گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی هستند ، آیا می توانم ماکروها را از نظر وزن تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های محصول عجیب و غریبی هستند ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *