آیا تنش قیمت گذاری/یارانه فولاد به کشورهای دیگر خواهد رفت؟
قیمت جهانی فلزات به دلیل نگرانی از رکود دوباره روند نزولی را آغاز کرده است. پیش بینی می شود حتی اگر بازار چین در نیمه دوم سال بهبود یابد، نمی تواند به تنهایی قیمت ها را به بالاترین سطح خود برساند. اما بازار فولاد ایران تا چه اندازه تحت تاثیر نوسانات بازار جهانی است؟