آن چیز جین پینگ در گفتگو همراه خود جو بایدن بر لزوم تنظیم در انجام آمریکا تاکید کرد


شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن بر لزوم تغییر در عملکرد ایالات متحده تاکید کرد

رئیس جمهور چین اخیراً در گفتگو همراه خود رئیس جمهور کاخ سفید اجتناب کرده اند وی خواست تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند وضعیت جهان را تنظیم دهد.


به گزارش ایلنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری شینهوا، آن چیز جین پینگ، رئیس جمهور چین در گفتگوی فعلی همراه خود جو بایدن، رئیس جمهور کاخ سفید، اجتناب کرده اند وی خواست تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند وضعیت جهان را تنظیم دهد.


آن چیز شین هوا گزارش داد کدام ممکن است آن چیز به بایدن مشاوره است کدام ممکن است “کشورهای عظیم باید گامی به سوی وفاداری جهانی بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جهانی را {به درستی} رفع کنند.”


بر ایده این گزارش، آن چیز جین‌پینگ اظهار داشت تحریم‌های یکجانبه به افراد آسیب می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این رویه یکپارچه یابد، فاجعه‌های مالی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی جهانی را به وجود خواهد آورد.


آن چیز علاوه بر این به بایدن اظهار داشت کدام ممکن است احترام متقابل تنها راه ثابت برای رفع فاجعه های جهانی است.
انتهای پیام/