آنچلوتی: اگر در برنابئو هم اینگونه حفاظت کنیم بردن خواهیم شد؛ بنزما مثل همه وقت a فوق العاده تفریحی کرد


حافظه‌ تاریخی

شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

آنچلوتی: حباب فوتبال مالکانه سریع می ترکد؛ فوتبال در بلند مدت شبیه به زمان های قبلی تبدیل می شود

سرمربی بایرن مونیخ می گوید کدام ممکن است در بلند مدت فوتبال شبیه به زمان های قبلی احتمالاً وجود خواهد داشت.
کارلو آنچلوتی معتقد است کدام ممکن است سیستم، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه فوتبال او همراه خود ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک پپ گواردیولا مشخص است. سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ در گفتگو همراه خود AS {در این} خصوص صحبت کرد:
«حباب فوتبال مالکانه سریع می ترکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر خدمه ها در کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق فوتبال تفریحی می کنند. انقلاب های جدیدترین در فوتبال، سیستم فوتبال مالکانه گواردیولا در بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی با بیرون مهاجم در خدمه سراسری اسپانیا {بوده است}. آن ها در این دوران تعیین کنید گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس این راه در آلمان اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست ها همواره در کل تفریحی عوض می شدند.
من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ما در بلند مدت، به سبک فوتبال قبلی برمیگردیم»