آنوستانی: وقتی استاندار به تلفن نماینده پاسخ نمی دهد، تعامل بی معناستعابستانی گفت: در نهایت از نظر قانون نماینده برابر وزیر یعنی «در پست اداری» بالاتر از استاندار تعریف می شود، الان اصلاً در بالا و پایین آن را در نظر نمی گیریم. ساختار تعاملی است، اما ما می گوییم این تعاملات برای به روز رسانی مردم لازم است، وقتی استاندار زنگ می زند به نماینده پاسخ نمی دهد، اصلا تعامل معناداری وجود ندارد.