آمریکا تصمیمی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در شرایط خاص ندارد


ایالات متحده تصمیمی برای استفاده از سلاح های شیمیایی در شرایط خاص ندارد

مشاور ایمنی سراسری آمریکا ذکر شد این ملت تحمل هیچ شرایطی انتخاب به استفاده اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی نگرفته است.


ایلنا به نقل اجتناب کرده اند جیک سالیوان، مشاور ایمنی سراسری آمریکا نوشت کدام ممکن است این ملت تحمل هیچ شرایطی انتخاب به استفاده اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی نگرفته است.


وی ذکر شد: اگرچه روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در اوکراین استفاده کرده است، با این حال آمریکا قصد استفاده اجتناب کرده اند آنها را ندارد.


پیش اجتناب کرده اند این، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اجتناب کرده اند «احتمال استفاده روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی» ابراز اولویت کرده بود.


وی هشدار داد کدام ممکن است استفاده روسیه اجتناب کرده اند این سلاح ها ممکن است پاسخ های از حداکثر واشنگتن را برانگیزد.


بلینکن به سیون ذکر شد: «ما درگیر احتمال استفاده روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی هستیم. ما روی این موضوع فوق العاده هدفمند هستیم.»


وی افزود: ما به روسیه اطلاع داده‌ایم کدام ممکن است پاسخ فوق العاده قابل توجه واشنگتن با اشاره به این موضوع {خواهد بود}.انتهای پیام/