آلمان عمدا از تحریم گاز روسیه اجتناب کرد


به گزارش شفاف، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در مصاحبه با خبرگزاری NDR vor Ort گفت: تحریم گاز روسیه را اعمال نخواهیم کرد. هیچ جریمه ای برای این منبع گاز وجود ندارد. نه آلمان، نه هیچ کشور اتحادیه اروپا و نه گروه هفت تحریمی علیه گاز روسیه اعمال نکرده اند. آلمان تنها نیمی از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه دریافت می کند و بقیه کشورها ۸۰ تا ۹۰ درصد به آن وابسته هستند.

از سال ۲۰۲۱، قیمت حامل های انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از یک روند جهانی افزایش یافته است. پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تصویب چندین بسته تحریمی علیه مسکو از سوی غرب، قیمت حامل های انرژی افزایش یافته و بسیاری از دولت های اروپایی را مجبور به توسل به اقدامات اضطراری کرده است.

اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای گاز روسیه است زیرا قول داده است به وابستگی خود به منابع انرژی روسیه پایان دهد.

در ۱۸ اکتبر سال جاری، کمیسیون اروپا بسته جدیدی از اقدامات را برای مقابله با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد کرد که شامل خرید مشترک اجباری ۱۳.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است.

این اقدام برای پر کردن سهام اتحادیه اروپا در زمستان ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ایجاد مکانیزمی برای مهار قیمت‌های بالا در «تاسیسات انتقال» در صورت نیاز و ایجاد معیار قیمت برای بازار LNG طراحی شده است. پیشنهادهای جدید اکنون باید توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد موافقت قرار گیرد.

در اوایل سپتامبر سال جاری، وزیر اقتصاد آلمان، روبرت هاوبک، طرح هایی را برای ساخت پنجمین ترمینال متغیر در آلمان پیشنهاد کرد تا این کشور بتواند گاز طبیعی مایع بیشتری را از کشورهای دیگر وارد کند تا جایگزین خط لوله گاز روسیه شود.