آسیب، محرومیت، خشونت و گاهی لجبازی. بزرگترین غایبان ایران در جام جهانی


امید نورافکن و امید ابراهیمی غایبان بزرگ ایران در جام جهانی قطر هستند.

به گزارش هوادار، امید ابراهیمی به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داد و امید نورافکن به دلیل قلم قرمز کارلوس کی روش در لیست تیم ملی ایران قرار نگرفت.

البته در دوره های مختلف جام جهانی این دو بازیکن همتایان زیادی داشتند و ستاره های زیادی به دلایل مختلف جام جهانی را از دست دادند.

در برنامه ویژه هواداران این هفته، علاوه بر بررسی پشت صحنه خروج امید ابراهیمی و امید نورافکن از لیست تیم ملی ایران، به بزرگترین غایبان ایران در ادوار مختلف رقابت های جام جهانی نیز پرداختیم.

تماشای این ویژه برنامه توصیه می شود…