آسایش سخنگوی مقامات به رویداد درگذشت مدیرمسئول روزنامه آرمان سراسری


تسلیت سخنگوی دولت به مناسبت درگذشت مدیرمسئول روزنامه آرمان ملی

علی بهادری جهرمی در سوگ درگذشت آرمان سراسری مدیرمسئول این روزنامه به سوگ نشست.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی پیام علی بهادری جهرمی (سخنگوی مقامات) به رئوس مطالب زیر است:


ما اجتناب کرده اند خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت


سرزنده رسانه ای ارشد، سرپرست مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب امتیاز روزنامه آرمان سراسری شری. از دست دادن زندگی حسین عبدالله {غم انگیز} بود.


این ضایعه را به خانوار های آن مرحوم، همکاران رسانه ای آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رسانه ای ملت آسایش می گویم. اجتناب کرده اند خداوند متعال برای درگذشتگان غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان علو درجات مسالت دارم.انتهای پیام/