آرامش بازار قم در روز فراخوان ضد انقلاب – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بازاریان و اصناف قم در روز اعتصاب ضدانقلاب در سکوت کامل به فعالیت خود ادامه دادند.

از چند روز گذشته بازار کوم مانند روزهای عادی سال بدون دردسر افتتاح شده و خبری از تعطیلی نیست و شهروندان کوم نیز برای تهیه و خرید مایحتاج در بازار حضور پیدا می کنند. .