آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه، دایرکتوری آنلاین را ببینید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون دولت موظف است یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا به روش مناسب دیگری پرداخت کند. البته دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای تامین لوازم الکترونیکی فراهم نشود، به همان شیوه پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت.